Herinrichting Vesting

Een duurzame herinrichting die zorgt voor meer comfort. Daar werkt Aannemingsmaatschappij Van Gelder aan in de Vesting van Elburg. Het huidige straatprofiel wordt als oncomfortabel ervaren. Begin januari zijn zij gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden die bestaan uit herstratingswerkzaamheden en het verbeteren van de afwatering. Deze werkzaamheden voeren zij uit aan de Vischpoortstraat, de Beekstraat en een deel van de Jufferenstraat.

Praktische informatie

De uitvoering van het project start in januari 2021. Er wordt naar gestreefd om het herstraten en de verbetering van de afwatering eind april af te ronden, zodat de Vesting met de start van de meivakantie weer goed bereikbaar en toegankelijk is. Op www.vangelder.com/projecten/vesting-elburg vindt u meer informatie over de werkzaamheden en de planning.

Het projectgebied is afgebakend tot de Jufferenstraat vanaf de Ledige Stede, de Vischpoortstraat en de Beekstraat. Voor het onderdeel ‘Verlichting’ worden ook markante gebouwen en locaties in andere delen van de Vesting meegenomen. Daarnaast omvat het project ook een aantal verkeersmaatregelen. Naar deze wensen moet eerst een haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden. Verdere informatie staat in het projectplan