Privacy statement

Wij maken gebruik van cookies om het verkeer van en naar deze website te analyseren. Er zijn situaties waarbij wij aanvullende informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar je dit te allen tijde te laten weten, voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Je kunt op ieder gewenst moment verzoeken je gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

VVV Elburg betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. VVV Elburg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij VVV Elburg of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan VVV Elburg. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door VVV Elburg.