Oudheidkundige vereniging Arent Thoe Boecop

Meer informatie

Arent thoe Boecop is een vereniging die zich richt op het vergroten van de kennis van de geschiedenis van de gemeente Elburg. Daaronder vallen de kernen Doornspijk, Hoge Enk, 't Harde, Oostendorp en Elburg. De vereniging dankt zijn naam aan rentmeester Arent thoe Boecop, die aan het eind van de 14e eeuw Elburg liet verplaatsen en ommuren. Hij voerde dit gigantische karwei uit in opdracht van Willem van Gulik, hertog van Gelre en graaf van Zutphen. De unieke, rechthoekige plattegrond van de stad, die nu al meer dan zes eeuwen ongewijzigd is gebleven, werd door deze rentmeester ontworpen.

In de loop der jaren heeft de vereniging tal van activiteiten ontplooid. Om een paar voorbeelden te noemen:
Opgraving van de Sint Ludg…

Arent thoe Boecop is een vereniging die zich richt op het vergroten van de kennis van de geschiedenis van de gemeente Elburg. Daaronder vallen de kernen Doornspijk, Hoge Enk, 't Harde, Oostendorp en Elburg. De vereniging dankt zijn naam aan rentmeester Arent thoe Boecop, die aan het eind van de 14e eeuw Elburg liet verplaatsen en ommuren. Hij voerde dit gigantische karwei uit in opdracht van Willem van Gulik, hertog van Gelre en graaf van Zutphen. De unieke, rechthoekige plattegrond van de stad, die nu al meer dan zes eeuwen ongewijzigd is gebleven, werd door deze rentmeester ontworpen.

In de loop der jaren heeft de vereniging tal van activiteiten ontplooid. Om een paar voorbeelden te noemen:
Opgraving van de Sint Ludgeruskerk in Doornspijk; Restauratie en beheer van de voormalige gemeentelijke visafslag aan de haven; Aanleg en beheer van een kruidentuin in de Ellestraat; Plaatsing van nieuwe deuren in de Vischpoort;
Opzetten en uitvoeren van een erfbeplantingsproject in het buitengebied. Daarnaast heeft de vereniging in al die jaren ruim negentig tijdschriften en een aantal boeken uitgegeven. De leden ontvangen periodiek de Kroniek, waarin alle activiteiten van de vereniging worden aangekondigd. De leden ontvangen daarnaast drie tot vier maal per jaar gratis de publicaties die de vereniging uitgeeft.

De vereniging organiseert ook geregeld lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Omdat alleen luisteren vaak wat saai is, worden tijdens de lezingen doorgaans dia’s of films vertoond. Bewegen kunt u ook bij de vereniging. Bijvoorbeeld tijdens de stadswandeling die minstens eens per jaar plaatsvindt of tijdens de jaarlijkse fietstocht, die Arent thoe Boecop ieder jaar samen met de Stichting Landschapselementen Elburg organiseert.

Veel leden zijn actief in één van de werkgroepen, zoals de werkgroep publicaties, de werkgroep kruidentuin, de werkgroep visserij of de werkgroep bewoningsgeschiedenis. Het verenigingsgebouw is gevestigd in het Gruithuis.

Locatie

Neem alvast een kijkje