Vischpoort en Kazematten

Meer informatie

Vroeger was de Vischpoort een verdedigingstoren, maar in 1592 is er een poort van gemaakt en deze is tot op heden bewaard gebleven omdat de grote lantaarn in de vorige eeuw diende als kustlantaarn. Vanaf het balkon heb je een prachtig vergezicht over Elburg. De Kazematten behoren tot de oudste nog bestaande kanonkelders in Nederland. Zij maakten deel uit van de verdedigingswerken van het stadje Elburg.

In 1396 was Elburg een versterkte stad van 250 bij 415 meter. Het geheel was …

Vroeger was de Vischpoort een verdedigingstoren, maar in 1592 is er een poort van gemaakt en deze is tot op heden bewaard gebleven omdat de grote lantaarn in de vorige eeuw diende als kustlantaarn. Vanaf het balkon heb je een prachtig vergezicht over Elburg. De Kazematten behoren tot de oudste nog bestaande kanonkelders in Nederland. Zij maakten deel uit van de verdedigingswerken van het stadje Elburg.

In 1396 was Elburg een versterkte stad van 250 bij 415 meter. Het geheel was omgeven door een relatief hoge, maar dunne muur. In deze muur bevonden zich rondelen en verdedigingstorens: de Visscherstoren - Schuttoren - Kruittoren - Ronde toren en het Hoge Soerel. De stad had vier toegangspoorten, namelijk de Goorpoort, de Mheenpoort, het Oostpoortje en het Heilige Geestpoortje. De muren waren wel hoog maar niet bijzonder dik. Zij boden wel een goede bescherming tegen projectielen die door blijden en katapulten richting stad werden geslingerd. Maar zoals het tegenwoordig is was het ook toen al: de techniek stond niet stil. Het buskruit was inmiddels uitgevonden en na 1400 begint de opmars van de kanonnen. Aanvankelijk bestond de munitie uit stenen kogels, maar al snel ging men over op ijzeren projectielen. Kortom, de muren waren niet meer bestand tegen dit "moderne" wapentuig. Men besloot rondom de aarden wallen op te werpen (1e helft 16e eeuw).  In deze wallen werden bunkers gebouwd, de zogenaamde Kazematten, waarin men vuurgeschut plaatste. Een gracht voltooide het geheel. Maar nog was men niet geheel tevreden. Tussen 1580 en 1590 werden, onder leiding van Diederik van Sonooy, extra versterkingen gebouwd op de vier hoeken van de wallen. In 1592 bezocht Prins Maurits de stad en bezichtigde de verdedigingswerken. Het geleverde werk kon zijn goedkeuring wegdragen en hij noemde één en ander "een byzonder maexel". 

De verdediging was dus aangepast aan alle eisen van de toenmalige tijd en daarom kon van de Visscherstoren, tot 1592 een verdedigingstoren, een poort gemaakt worden. Men noemde deze poort "de Vischpoort". In het midden van de 19e eeuw werden poorten en verdedigingstorens het slachtoffer van de sloperswoede van onze voorouders. Ook het grootste gedeelte van de muren moest het ontgelden. Gelukkig bleef de Vischpoort gespaard en diende in de 19de eeuw als kustlicht. Vanaf het balkon heeft u een prachtig vergezicht over Vesting Elburg met zijn rechthoekige stratenplan. In Sinds 2019 is er in de Vischpoort een escaperoom gerealiseerd.

Openingstijden

  • In de zomervakantie zijn de Kazematten te bezoeken.

    Voor de actuele openingstijden kun je terecht bij de VVV.

Prijzen

  • Toelichting prijs: Als groep heeft u de mogelijkheid om de Kazematten ook buiten het seizoen te bezoeken. Dit valt onder het museumarrangement.

Kenmerken

Locatie

Neem alvast een kijkje