Visvergunning rondom Elburg

Meer informatie

Wie in Nederland wil vissen, heeft een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig. Meestal is dat een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging. In dat geval bestaat die toestemming uit een VISpas met een lijst van viswater. Deze documenten krijg je bij het lidmaatschap van een aangesloten hengelsportvereniging. Wie in Elburgse wateren wil vissen, dient een VISpas aan te schaffen van HSV De Poepenkolk. Dit kan uiteraard via de vereniging zelf maar ook bij diverse wederverkopers.

Wederverkopers zijn:
Elburger Boekhandel, Vischpoortstraat 4, 8081 ER Elburg
Deetman Watersport & Touwslagerij, Havenkade 2, 8081 GN Elburg
Gardenbroek Veevoeders, ’t Straatje 2A, 8081 RN Elburg
Firma L. van den Hardenberg & Zn, Zuiderzeestraatweg W 105, 8085 AC Doornspijk

Viswater in Elburg waar alleen gevist mag worden met een VISpas van HSV De Poepenkolk: Goorkolk, gracht, Putterbeek, strekdam, Oosthoek en Eekterbeek.

Veel hengelspor…

Wie in Nederland wil vissen, heeft een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig. Meestal is dat een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging. In dat geval bestaat die toestemming uit een VISpas met een lijst van viswater. Deze documenten krijg je bij het lidmaatschap van een aangesloten hengelsportvereniging. Wie in Elburgse wateren wil vissen, dient een VISpas aan te schaffen van HSV De Poepenkolk. Dit kan uiteraard via de vereniging zelf maar ook bij diverse wederverkopers.

Wederverkopers zijn:
Elburger Boekhandel, Vischpoortstraat 4, 8081 ER Elburg
Deetman Watersport & Touwslagerij, Havenkade 2, 8081 GN Elburg
Gardenbroek Veevoeders, ’t Straatje 2A, 8081 RN Elburg
Firma L. van den Hardenberg & Zn, Zuiderzeestraatweg W 105, 8085 AC Doornspijk

Viswater in Elburg waar alleen gevist mag worden met een VISpas van HSV De Poepenkolk: Goorkolk, gracht, Putterbeek, strekdam, Oosthoek en Eekterbeek.

Veel hengelsportverenigingen wisselen hun water uit met andere hengelsportverenigingen. Op deze manier geeft een lidmaatschap van één vereniging  het recht om in het grootste deel van de Nederlandse wateren te mogen vissen. Dit geldt met name op openbare vaarwateren dus ook op bijvoorbeeld het Drontermeer en het Veluwemeer. Let er wel op dat je niet in verpacht gebied vist.

Hieronder volgen de verschillende soorten passen:

VISPAS
De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser. Op de VISpas staat van welke vereniging hij/zij lid is. Tezamen met de bijbehorende 'Lijsten van viswateren' is de VISpas tevens de visvergunning. Gevist mag worden in de wateren die genoemd staan in die lijst. Wat is een VISpas en voor wie
- 14 jaar of ouder
- Bewijs van lidmaatschap
- Visvergunning
- 2 hengels
- Alle aassoorten
- Uitgebreide lijsten van wateren
- ‘zoete’ en 'zoute' wedstrijden
- Volledige landelijke afdracht
- Federatieve afdracht
- Verenigingscontributie

JEUGD VISPAS
Tot je 14de jaar mag je onder begeleiding van een volwassene, die in het bezit is van de juiste papieren, met één hengel en aangewezen aassoorten als brood, deeg, maden, wormen enzovoort zonder vergunning vissen.
Ben je op 1 januari nog geen 14 jaar, maar wil je wel met twee hengels en alle aassoorten in alle wateren kunnen vissen waar je ook met de VISpas terecht kunt, neem dan de JeugdVISpas. Vis je alleen (dus zonder begeleiding van een volwassene die in bezit is van een VISpas) met één hengel en niet op roofvis in water van jouw vereniging, dan heb je aan een jeugdvergunning van je vereniging genoeg.
Wat is een JeugdVISpas en voor wie
- Voor de jeugd van 0 tot 14 jaar
- Bewijs van lidmaatschap
- Visvergunning
- Alle aassoorten
- Uitgebreide lijsten van wateren
- 'zoete' & 'zoute' wedstrijden
- Gereduceerde landelijke afdracht
- Federatieve afdracht
- Verenigingscontributie
Het is ook mogelijk om een dag- of weekkaart aan te schaffen!

KLEINE VISPAS
Voor de sportvissers die geen lid willen zijn van een aangesloten hengelsportvereniging is er een vervangend document: de Kleine VISpas. Met de Kleine VISpas kun je met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren vissen. Die wateren staan in de bijhorende Kleine Lijst van Viswateren. De Kleine VISpas vormt samen met de Kleine Lijst van Viswateren de schriftelijke toestemming om te mogen vissen. Je kunt dus niet vissen in verpacht gebied!

De Kleine VISpas met beperkte mogelijkheden is online te bestellen of te koop bij het Postagentschap, gevestigd in de Elburger Boekhandel, Vischpoortstraat 4 in Elburg.

Indien je als sportvisser uitgebreidere mogelijkheden wilt hebben om te vissen, bijvoorbeeld het vissen met twee hengels of op roofvis of in veel meer viswater, dan kun je beter lid worden van een hengelsportvereniging en een VISpas aanvragen.

Locatie