Oostendorp

Net als Doornspijk is ook Oostendorp is al een oude kern, in 1307 komt de naam voor het eerst voor. De naam Oostendorp geeft net als Zudendorp de locatie van het dorp ten opzichte van de belangrijkste plaats in die tijd aan: het dorp ten oosten van Elburg.  Nu gaat Oostendorp naadloos over in de nieuwbouwwijken rondom de oude vestingstad maar Oostendorpers hebben een heel eigen cultuur en voelen zich absoluut gèèn Elburger. Tot 1974 was er sprake van een gemeente Elburg: alleen de vesting Elburg en de nieuwbouwwijken Oosthoek en de Vrijheid, en de gemeente Doorspijk: al het land rondom Elburg. De gemeente Doornspijk was qua oppervlakte veel groter dan Elburg en liep oorspronkelijk van Doorspijk via Oostendorp en Oosterwolde tot aan Noordeinde. Dat was een heel uitgestrekt gebied met Oostendorp als middelpunt en om die reden staat het gemeentehuis van de in 1974 samengevoegde gemeenten ook in Oostendorp. 

Molen de Tijd

Het hart van Oostendorp is Korenmolen de Tijd, een houten achtkantige stellingmolen op gemetselde voet. De molen is in 1854 gebouwd ter vervanging van een pas uit 1840 daterende en al in 1853 afgebrande voorganger. Een in 1964 aangevraagde sloopvergunning is gelukkig niet toegekend. Op de 'baard' van de molen staat naast het bouwjaar 1854 ook het jaartal 1984, omdat in dat jaar een grote restauratie heeft plaatsgevonden. Vanaf die tijd is men ook weer begonnen met malen van tarwe voor consumptie. Tegenwoordig wordt de molen door vrijwillige molenaars regelmatig in bedrijf gesteld.

Korenmolen De Tijd is tegenwoordig de enige molen in de hele gemeente en een prachtig monument dat te bezichtigen is en volop in gebruik is als Bakkersmolen met een ambachtelijke bakkerij en sfeervolle lunchroom.

Molen de tijd
Molen de Tijd